Skid Penghabluran Penyejatan

  • Gelinciran penghabluran penyejatan

    Gelinciran penghabluran penyejatan

    Aplikasi gelincir penghabluran penyejatan dalam rawatan air sisa loji penulenan gas asli perlu dianalisis dalam kombinasi dengan rajah fasa Na2SO4-NaCl-H2O.Penghabluran penyejatan bukan sahaja proses mengasingkan garam dan air, tetapi juga boleh menggabungkan ciri-ciri keterlarutan setiap garam bukan organik untuk memisahkan garam bukan organik secara berkesan dengan langkah dalam sistem penghabluran penyejatan.